@patgmac @Atlassian Going up seems to be an unders…

@patgmac @Atlassian Going up seems to be an understatement…